Techniek

Met het aanbrengen van de CE-markering geeft de fabrikant of zijn gevolmachtigde aan dat het product aan alle van toepassing zijnde Europese regels voldoet en dat de conformiteits- of overeenstemmingsprocedures zijn voltooid. Bovendien moet hij in de meeste gevallen voor het betreffende product een conformiteitverklaring hebben opgesteld. In deze conformiteitverklaring is de producent of importeur verplicht aan te geven dat het product voldoet aan alle van toepassing zijnde Europese richtlijnen. Daarnaast is de producent of importeur verplicht zich aansprakelijk te stellen voor zijn product.

De Werkvoorbereiding bepaalt met behulp van een optimalisatieprogramma de benodigde lengtes en plaatst de bestelling bij een staalleverancier.

Na binnenkomst van het materiaal start de productie van de profielen op de boorzaagstraat en de vervaardiging van de platen in een volledig geautomatiseerde ponsknipstraat. Deze twee productie-eenheden staan op hetzelfde netwerk aangesloten als de Werkvoorbereiding en Tekenkamer.

De productiemachines maken gebruik van de DSTV-bestanden welke door de tekenaar en werkvoorbereider zijn klaargezet. Door een volledig gesloten circuit van tekenen, werkvoorbereiding en productie kan het aantal fouten worden geminimaliseerd.

BIM Techniek
Een informatiemodel van een bouwwerk omvat allereerst de samenstelling van het bouwwerk (de decompositiehiërarchie) en de eigenschappen van de onderdelen, zoals afmetingen, materialen, e.d. Het 3D-model voegt daar de vormen en posities aan toe. Daarbij kan gebruikgemaakt worden van dynamische en zogenaamde intelligente objecten. Het informatiemodel bevat gegevens die aangeven wat een object is, zodat computerprogramma's objecten op elkaar kunnen laten reageren. Dit kan er voor zorgen dat bij wijzigingen alle objecten waarop een wijziging invloed heeft reageren en dat dit allemaal in de databank wordt bijgehouden. Bij traditioneel ontwerpen veroorzaken de wijzigingen vaak fouten die weer gecorrigeerd moeten worden, daardoor is het zeer arbeidsintensief en dus kostenbepalend. Ook wordt het gedetecteerd wanneer er ontwerpfouten worden gemaakt in locatie en/of afmetingen van bouwonderdelen. Een ander groot voordeel is dat het risico op verschillen tussen constructie, bouwkundig en installatie afneemt doordat alle onderdelen in 1 model worden geïntegreerd.

Door de structuur van de software kan bij een BIM ook calculatie- en rekensoftware worden gekoppeld aan het model. Ook is het mogelijk om een factor tijd en kosten mee te nemen (4D respectievelijk 5D). Hierdoor wordt het mogelijk om de opbouw en de kosten van een gebouw of constructie te visualiseren en te analyseren.

Aan de hand van uw idee of tekening maken en/of berekenen wij geavanceerde BIM modellen voor het maken van optimale constructies, zodoende proberen wij tevens de kosten van een project te drukken. Als u vragen heeft over BIM constructies kunt u altijd met ons contact opnemen voor een vrijblijvende offerte of voor een kennismaking gesprek

Vijzelen
Bestaande vloer, dakcontructies en achtergevels worden opvangen doormiddel van vijzelen. De bouwkundige constructie wordt blootgelegd en wordt vervolgens vervangen door stalen kolommen en liggers. De zuilen kunnen hierna ontlast worden en gewijzigd of verwijderd worden.