Project Begeleiding

Vic Obdam Staalbouw zet zich in voor een optimale bedrijfsvoering door de werkzaamheden van de tekenkamer, de werkvoorbereiding, de productie en de montage nauwkeurig op elkaar af te stemmen.

Deze professionele bedrijfsvoering is niet alleen prettig voor ons zelf, maar ook voor onze klanten. Met Vic Obdam Staalbouw bent u verzekerd van een staalcontructie waar u op kunt bouwen! Nadat de Verkoop een nieuwe order heeft afgesloten met een opdrachtgever, ontvangt de projectleider de opdrachtbevestiging, bouwkundige tekeningen, hoofdberekening en andere aanvullende informatie van de klant. Aan de hand van deze informatie maakt de projectleider een planning. Hierbij houdt hij rekening met de gevraagde leverdatum van de klant en de beschikbare capaciteit van de diverse afdelingen. De projectleider volgt de voortgang van de projecten en stuurt zonodig bij. Ook heeft hij regelmatig overleg met de werkvoorbereiders en uitvoerders van de opdrachtgevers om knelpunten door te spreken. Dit alles met het doel om het project soepel te laten verlopen en een goed product op te leveren welke voldoet aan het kwaliteitsverwachting van die klant. Aan de hand van de voortgang van de projecten bepaalt hij of er gefactureerd kan worden. Ook is hij verantwoordelijk voor de eindoplevering van het project en draagt zorg voor afhandeling van de eventuele klachten. De projectadministratie zorgt voor de papieren afhandeling van de projecten. Hieronder vallen bijv. het opvragen van uitvoerdersbonnen, bijwerken termijnstaten, voorbereiden facturering kleine orders en andere administratieve taken ter ondersteuning van de projectleider.