Portfolio

Zijlpoort Haarlem


Voor het het renoveren en het uitbreiden van de het oud postkantoor: Zijlpoort werden wij door aannemer Van Wijnen B.V. ingehuurd. Wij kregen van de aannemer de tekeningen van de architect en de constructietekening en berekeningen van de hoofdcontructeur. Alle details engineering van staal-staalverbindingen en koppelingen tussen staalconstucties en bestaande constructies zijn door ons uitgewerkt. De gehele constructie ten behoeve van de renovatie is impandig gemonteerd.

De bedoeling was om de bestaande verdiepingshoogte te herschikken door een vloer er tussen in te plaatsen en het dak te versterken. Het dak werd verstevigd door een aanvullende staalconstructie.
Door gezamenlijk met de sloop van de vloeren de constructieve elementen toe te voegen bleef de stabiliteit van het monument gewaarborgt, hierdoor moest er in tegenstelling tot de normale bouwwijze van boven naar beneden gewerkt worden, wat tevens dit project uniek maakt.