Portfolio

Bedrijfsverzamelgebouw Bloxxx

Lokatie: Amsterdam
Aannemer: BAM

Vic Obdam Staalbouw ontzorgt de opdrachtgever door naast ons eigen specialisme, t.w. het engineeren, fabriceren en monteren van staalconstructies ook andere activiteiten te coördineren. Als voorbeeld kunnen we het project Bloxxx te Amsterdam-Osdorp noemen. Het betreft een bedrijfsverzamelgebouw welke in opdracht van de BAM is gebouwd.

Naast de levering van de staalconstructie heeft Vic Obdam Staalbouw de supervisie in handen van de volgende activiteiten:

  • Complete engineering van alle in opdracht van Vic Obdam Staalbouw opererende onderaannemers. Dit behelst het op tekening plaatsen van alle informatie van deze partijen. Vervolgens werkt iedere discipline aan de hand van deze tekening. Afstemmingsproblemen worden op deze wijze tot een minimum teruggebracht
  • Uitwerking details in samenspraak met de opdrachtgever
  • Controle tekeningen maatvoering kanaalplaatvloeren
  • De buitenbeplating (aluminium raam- en deurkaders, binnendozen, isolatie, plankprofielen)
  • Overheaddeuren
  • Dakbedekking

Verder is Vic Obdam Staalbouw onderdeel van de totale bouwbegeleiding en verzorgt bouwvergaderingen en projectbesprekingen.