CE Keurmerk

Vic Obdam CE-markering

Per 1 juli 2014 is het in verband met de eisen opgenomen in de Verordening Bouwproducten (CPR) en de Europees geharmoniseerde productnorm EN 1090-1 wettelijk verplicht een CE markering en prestatieverklaring op te stellen voor stalen en aluminium constructieve onderdelen die onder de EN 1090-1 vallen. De CPR is opgesteld voor bouwproducten die worden toegepast in een bouwwerk. Alleen staalconstructiebedrijven die hun fabrieksproces beheersing systeem (FPC) door een externe aangemelde instantie (certificerende instelling) hebben laten certificeren mogen een CE markering en een prestatieverklaring opstellen. Deze documenten zijn van belang om de opdrachtgever (veelal aannemer) in staat te stellen aan te tonen dat men voldoet aan de technische voorschriften van het Bouwbesluit.

Vic Obdam is voor de EN 1090-1 gecertificeerd.  

Wat is een CE-markering voor bouwproducten? 
Met een CE-markering garandeert de fabrikant dat een bouwproduct bepaalde prestaties levert. Bijvoorbeeld dat een bouwproduct veilig te gebruiken is. Veel bouwproducten die binnen de Europese Unie op de markt verschijnen, moeten een CE-markering hebben.   

Lees er hier meer over:
Rijksoverheid: CE-marketing voor bouwproducten
FPC-register 
EN 1090-1 certificaat