Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO)Terug naar artikelen overzicht

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) wordt de laatste jaren steeds belangrijker. Vic Obdam Staalbouw wil niet alleen commercieel winstgevend zijn, wij willen ook een duidelijk meetbaar maatschappelijk rendement. Oftewel Social Return. Door gericht te investeren in maatschappelijke voorzieningen kunnen belangrijke economische en sociale rendementen worden behaald

Het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen van Vic Obdam zorgt ervoor dat mensen en het milieu concreet een duwtje in de rug krijgen zonder daarbij de kosten uit het oog te verliezen. In onze organisatie geven we daar op verschillende manieren invulling aan:

  • Wij hebben geïnvesteerd in een lichtplan en daarmee op jaarbasis een forse besparing gerealiseerd op de energierekening. Onderdeel van het lichtplan is bijvoorbeeld dat in ruimten die niet gebruikt worden, het licht uitgaat. Sensoren zorgen ervoor dat het licht automatisch aan en uit gaat.
  • In samenwerking met het UWV, re-integratiebureaus en team Werk van diverse gemeentes vullen wij onze vacatures, waar mogelijk, in met mensen die langdurig werkzoekend zijn en/of een grote afstand hebben tot de arbeidsmarkt.

Onze jongeren zijn de toekomst en wij vinden het van groot belang dat zij hun studie kunnen volbrengen. Daarvoor is het noodzakelijk dat zij stage kunnen lopen.  Jaarlijks bieden wij vijf tot tien studenten een stageplaats.

We willen een bijdrage leveren aan het vergroten van de werkgelegenheid rondom de uitvoering van onze projecten. We realiseren dit door mensen met enige afstand tot de arbeidsmarkt vanuit de verschillende overheden werk-, leer- en/of stageplekken aan te bieden.  Vic Obdam heeft afgelopen jaar voor verschillende mensen de afstand tot de arbeidsmarkt overbrugd waaronder mensen vanuit de WW en daarnaast een tiental leerlingen opgeleid