CO2 Prestatieladder

Met deze pagina van Vic Obdam Staalbouw website brengen wij u op de hoogte van de ontwikkelingen in het CO2-beleid binnen ons bedrijf.

In het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) zijn wij gestart met de CO2-Prestatieladder. Hiermee krijgen wij een beter inzicht in onze CO2-uitstoot. Door het maken van een CO2-footprint zijn onze belangrijkste CO2-emissiebronnen in kaart     gebracht.

Het niveau waarop wij omgaan met CO2-reductie voldoet aan de eisen die de SKAO/ CO2-Prestatieladder stelt voor niveau 3.

Vic Obdam Staalbouw zal ieder half jaar haar energiebeleid, CO2 footprint en reductiedoelstellingen in- en extern communiceren.

A | INZICHT

Vic Obdam Staalbouw heeft haar eigen energieverbruik omgerekend naar CO2-emissies om zodoende meer inzicht te krijgen in haar CO2-uitstoot per energiestroom. Dit inzicht in de CO2-uitstoot maakt het mogelijk om effectieve doelstellingen op te stellen.     Over het jaar 2016 is de CO2-footprint voor het eerst berekend. De footprint wordt elk half jaar opnieuw berekend en intern en extern gecommuniceerd (zie ook de documenten bij C | Communicatie).

B | REDUCTIE

Vic Obdam Staalbouw heeft reductiedoelstellingen opgesteld om effectief haar CO2-uitstoot te reduceren. Er zijn reductiemaatregelen opgesteld om deze doelstelling te behalen. Deze worden ieder half jaar beoordeeld op hun effectiviteit.

C | COMMUNICATIE

Vic Obdam Staalbouw communiceert ieder half jaar publiekelijk over haar energie-reductiebeleid met betrekking tot inzicht, reductie en participatie aan een initiatief.

D | PARTICIPATIE

Vic Obdam Staalbouw neemt actief deel aan initiatieven rond de reductie van CO2 binnen de sector of daarbuiten. Op dit moment is dat het initiatief Nederland CO2 Neutraal.

https://nlco2neutraal.nl/

Wilt u meer informatie over de CO2-Prestatieladder? Deze vindt u op de website van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen.

SKAO

Download hieronder de documenten betreffende het CO2-reductiebeleid van Vic Obdam Staalbouw: